Gebruikerservaring | Succesverhaal – Anita van Erp Gerhardschool2020-05-04T12:32:15+00:00

Werkdruk verlaging in het onderwijs door automatisering

Anita van Erp, zorgcoördinator | Gerhardschool

Subsidie schoolkracht

Anita van Erp is schoolpsycholoog en zorgcoördinator bij de Gerhardschool in Amsterdam. Dit is een speciaal onderwijs (SO) school waar nu zo’n twee jaar met TRIPS gewerkt wordt.

Belangrijker dan de diagnostiek is hoe ik de leerling kan helpen

Wat ik leuk vind aan het werken op een school is dat je kinderen wat langer kunt volgen, je ziet de brede ontwikkeling van een kind en het onderwijs zo vormgeven dat alle kinderen het juiste aanbod krijgen. Als schoolpsycholoog houd ik me vooral bezig met de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Zo doe ik psychologisch onderzoek en de diagnostiek om te kijken wat er nou precies aan de hand is, waarom heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met leren? En nog belangrijker: wat kunnen we daarmee? Naast deze taken heb ik ook veel gesprekken met collega’s, ouders, coördineer ik de hulpverlening, zit ik in het MT, houd ik me bezig met het pedagogisch en didactisch beleid en doe ik samen met collega’s de analyses.

Ik was drie werkdagen per toetsronde aan het turven!

Mijn grootste frustratie voorheen was het onnodige papierwerk. Er zijn twee toetsrondes per jaar. Wanneer er toetsrondes geweest waren, ging ik samen met twee collega’s alle data verzamelen. Dan was je al drie volledige werkdagen bezig met turven en had je nog niets geanalyseerd. Daar zit je dan, met je computertje als schoolpsycholoog, post academisch opgeleid, streepjes te zetten. Dat vond ik zonde van mijn tijd en zonde van het geld, hier ben ik gewoon te duur voor. Na het turven was ik zelf per groep nog twee uur bezig met analyseren, even voor de duidelijkheid: ik heb negen groepen. Op schoolniveau waren we daarna nog eens twee uur bezig met vier man, weer een werkdag weg.

We wilden niet alleen een beeld van de resultaten op schoolniveau, maar ook op groeps- en leerlingniveau kunnen vormen. Eigenlijk wilden we ook weten hoe het zat per klas en leerjaar. In een klas kunnen namelijk wel drie verschillende leerjaren zitten en een leerjaar kan dan weer verspreid zijn over drie verschillende klassen. Ook wilden we graag trendanalyses per leraar maken over de afgelopen jaren. Al deze vragen, daar kwamen we nooit aan toe.

Belangrijke dingen bleven liggen, dit moest anders kunnen

Ik vond het met name frustrerend dat de dingen die wel belangrijk zijn, bleven liggen. Voorbeelden hiervan zijn dat leerkrachten niet de juiste handvatten kregen in de klas, ik niet toekwam aan overleg met hulpverlening of diagnostiek en kinderen leerden te laat vaardigheden omdat ik geen tijd had voor de behandeling. Dat niet alleen, het deed ook iets met de werkdruk. Je had niet het gevoel nuttig bezig te zijn waardoor het werkplezier ver te zoeken was. Ik had het gevoel dat ik dingen had laten liggen en het anders had moeten doen, dat nam ik ook mee naar huis. De uitkomsten van de analyses waren zeker waardevol, maar telkens bij het turven dacht ik: dit moet anders kunnen. Ik heb nog wel eens zitten prutsen met ons leerlingvolgsysteem, dat ik daar overzichten uit probeerde te halen, maar dat was toch ook allemaal niet precies wat je wilde.

Je ontdekt nu de samenhang tussen variabelen, dat verklaart wat!

Een verandering nu is dat we met één druk op de knop de resultaten krijgen die we voorheen dus pas na drie dagen turven kregen. Daarbij kan je nu dus ook nog iets zeggen over de dingen waarvan we voorheen zeiden; het zou mooi zijn als… Dat zijn nu dingen die ook al in TRIPS staan, zodat we deze gelijk mee kunnen nemen. In plaats van dat het een mooi toekomstbeeld is, is dat nu de realiteit.

Je kunt nu meer variabelen meenemen in je analyses dan je voorheen deed, hierdoor ontdekt je samenhang. Zo hadden enkele leraren bij ons het gevoel dat hun onderwijskwaliteit verbeterd was, maar dit zagen ze niet terug in de resultaten, dat vonden ze knap zuur! Nu konden we heel gemakkelijk verschillende variabelen naast de resultaten leggen en zo kwamen we erachter dat de leerling populatie ook sterk veranderd was: het gemiddelde IQ was 10 tot 15 punten gedaald de afgelopen jaren. Ja, dat verklaart wel wat. Dan is het eigenlijk best knap dat je nog steeds dezelfde resultaten behaalt.

Beter onderwijs

Grote verschillen in bijvoorbeeld de populatie kon je op intuïtie best aanvoelen, maar nu kunnen we ook de kleine nuances in kaart brengen. Daardoor kunnen we data-ondersteund veel beter aansluiten op de onderwijsbehoeften en zo zijn we in staat beter onderwijs te geven aan onze leerlingen. Deze analyses deden we voorheen bijna niet, toen was het puur op onderbuikgevoel, maar daar kan je niet altijd iets concreets mee. Nu kan je dus beter verantwoorden tegenover ouders, de inspectie maar ook tegenover collega’s die hard werken waarom je resultaten zijn zoals ze zijn. Mijn collega’s zijn gerustgesteld en verzekerd dat ze het wel echt goed doen, waardoor hun motivatie om net zo hard door te gaan is vergroot.

Er is ontzettend veel mogelijk, als je maar de juiste data aanlevert

Toen we laatst hoorden dat we bij TRIPS nu ook data op leerling niveau kunnen analyseren, wisten we zeker dat de leraren er meer mee aan de slag zouden willen. Daarom starten we binnenkort met een pilotgroep leraren die van alles wilt gaan uitproberen met TRIPS. Ze gaan onderzoeken wat het precies voor hen kan opleveren en hoe ze dat kunnen inbouwen. Er is ontzettend veel mogelijk, als je maar de juiste data aanlevert.

Tijd kun je beter besteden aan het verbeteren van je onderwijs

Ik denk dat de leraren dan nog kritischer gaan kijken naar hun eigen handelen en daar data bij gaan gebruiken in plaats van intuïtie. Ik zou TRIPS zeker aanraden omdat je het heel school specifiek kunt maken. Je kunt je eigen speerpunten inbouwen en het bespaart gewoon veel tijd. Deze tijd kan je besteden aan het verbeteren van je onderwijskwaliteit, daar heb je nu de juiste data voor.

Wie is Anita van Erp?

Anita van Erp is moeder van twee jonge kinderen en heeft orthopedagogiek gestudeerd in Leiden. Na haar stage bij de Gerhardschool heeft ze even in de jeugdhulpverlening gewerkt als gedragsdeskundige. Toen er een plekje vrij kwam op de Gerhardschool heeft ze de gok gewaagd en is ze overgestapt. Daar werkt ze nu sinds 2011 als schoolpsycholoog en zorgcoördinator. Op de Gerhardschool wordt speciaal onderwijs gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. 

Gerhardschool
Linkedin pagina

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk