Succesverhalen – MSA2017-11-10T12:10:44+00:00

Succesverhaal: Docentenontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Docenten ontwikkeling Montessori

De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) geeft docenten meer professionele ruimte door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

“Wij willen laten zien dat we de docent als professional serieus nemen en daadwerkelijk inhoud geven aan professionele ruimte”, zegt Berry Bock, directeur centraal bureau MSA.

In een nieuw personeelsbeleid worden daarom verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. De spil waar dit nieuwe personeelsbeleid om draait is een nieuw functiebouwwerk, waarin de docentfuncties worden beschreven op de dimensies beroepskwaliteit, samenwerken en professionaliseren. De gereedschappen om de ontwikkeling van docenten en van de school met elkaar te verbinden zijn een persoonlijk ontwikkelarrangement en de gesprekscyclus.

Bij docenten is persoonlijke ontwikkeling altijd gekoppeld aan goed zijn en goed blijven in je vak en de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Om beter te worden in de klas, kunnen docenten niet zonder reflectie op hun handelen. Bij een inhoudelijk goed voortgangsgesprek zijn docent en leidinggevend in staat de kwaliteit van lesgeven en samenwerking te doorgronden en daarvoor is informatie nodig.

Bij het boven water krijgen van de informatie die ertoe doet werkt MSA nauw samen met de specialisten van 241 Software Solutions die ons helpen bij het digitaal genereren van leerling enquêtes, het digitaal verwerken van klasbezoeken en het beoordelen van rendementen op basis van data die uit Magister worden getrokken. De jongens van 241 Software Solutions toveren met algoritmen en presenteren de informatie in een strakke en transparante cockpit. Wat helemaal mooi is, met behulp van kruistabellen zijn ze in staat de correlatie of samenhangen tussen de mening van de leerlingen, het lesgeven en de rendementen te laten zien. En dan heb je wat.

Berry Bock MSA Onderwijs

Berry Bock
Directeur Centraal Bureau MSA

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk