Guide2021-01-29T11:47:59+00:00

Guide ondersteunt inhoudelijke ontwikkelgesprekken

Guide

Het voeren van ontwikkelgesprekken is nog nooit zo eenvoudig geweest! Je onderbouwt je ontwikkeldoelen met data uit TRIPS, daardoor heb je het niet alleen over wat je denkt, maar over wat je wéét. Gaandeweg vormt zich vanzelf een compleet ontwikkeldossier!

Onze visie

Doorlopende ontwikkeling

Persoonlijke,- en professionele ontwikkeling is een doorlopend proces en niet van bovenaf op te leggen. Het ontstaat door vertrouwen, motivatie en de juiste gereedschappen om het zelf te kunnen doen. Precies deze mindset staat volgens ons voor het nieuwe onderwijs.

We willen af van het tweejaarlijkse functioneringsgesprek waarbij een standaard lijst wordt afgewerkt. Waar we naartoe willen is dat leraren en leidinggevenden regelmatig gesprekken voeren over de persoonlijke ontwikkeldoelen en de voortgang hiervan. Tijdens dit gesprek worden samen ambities besproken, verbeterplannen opgesteld, afspraken gemaakt en de ontwikkeling bekeken met behulp van data.

Guide is onze digitale gesprekscyclus module, waarbij de leraar aan het roer staat van zijn eigen ontwikkeling.

De voorbereiding in Guide

De leraar neemt regie

Leidinggevenden kunnen gemakkelijk leraren uitnodigen via TRIPS voor een gesprek en vice versa. Hierbij kan gekozen worden voor standaard ontwikkelgesprekformulieren van TRIPS, maar je kan ook eigen formulieren gebruiken of maken. Zo past het formulier altijd bij het gesprek. We nodigen leraren uit regie te nemen over wanneer ze een gesprek voeren én waarover. Idealiter vraagt de leraar dus het gesprek aan met de juiste inhoud.

Als het gesprek geplant is kunnen beide partijen het gesprek in Guide alvast voorbereiden. Dit houdt in dat ze alvast antwoorden kunnen invullen bij de vragen en data uit Explore, Quest (de leerresultaten en feedback van leerlingen en collega’s) en andere documenten kunnen toevoegen. Zo weet je zeker dat tijdens het daadwerkelijke gesprek gefocust tewerk gegaan kan worden.

Het gesprek

Data-ondersteunde ontwikkeldoelen

Tijdens het gesprek onderzoeken de leidinggevende en de leraar samen, op basis van data, waar de groeikansen zijn. De leraar toont tevens aan waar hij aan gewerkt heeft en wat al bereikt is. Ze bespreken het bewijs dat de acties écht gaan leiden tot meer leerplezier en betere resultaten in de klas.

Leidinggevenden spelen een coachende rol en sturen bij wanneer het nodig is. Samen stellen ze persoonlijke doelen op, waar de leraar zelf pro-actief mee aan de slag kan.

Afspraken

Eigenaarschap in de ontwikkelreis

Door afspraken en meetpunten tijdens het gesprek in te plannen maakt TRIPS een compleet docent ontwikkelingsdossier. Met veel toewijding worden deze afspraken nageleefd, omdat het helder is waar deze op zijn gebaseerd: actuele en objectieve informatie waar de docent zélf eigenaar van is. Een afspraak is echter slechts een klein stukje in een veel groter geheel: de ontwikkelreis.

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Plan een adviesgesprek