Gebruikerservaring | Succesverhaal – Nicole Zewald2021-06-17T13:42:30+00:00

Het is leuk om met TRIPS data-ondersteund bij te sturen!

Nicole Zewald, adjunct-directeur | De Groote Aard, Eersel

Het verschil dat je maakt voor een kind, dat vind ik gaaf!

Bij ons op school is het belangrijk dat je enthousiast bent, kennis van zaken hebt en een goeie bak humor bezit! Daarnaast denken onze leraren out of the box en zijn ze flexibel. In het onderwijs zeggen ze vaak dat elke dag anders is en dat is bij ons op school écht het geval! We zijn een kleine SO – VSO school die onderwijs biedt aan leerlingen met een leer – en ontwikkelingsachterstand, vaak met bijkomende problematieken. Er is binnen de Kempen een goede samenwerking voor onze leerlingen, de lijnen zijn kort en de betrokkenheid groot.  

Onze doelgroep heeft écht haar leraren en ondersteuners nodig, dat is precies wat ik zo gaaf vind aan mijn vak. Je kunt voor deze leerlingen een groot verschil maken. Daarnaast vind ik de samenwerking met ouders / vertegenwoordigers en hulpverlening belangrijk. Er is soms niet alleen onderwijs nodig, maar ook zorg en als de ontwikkeling van een kind niet volgens de gebaande paden loopt is het fijn als je samen op kunt trekken en ervoor kunt zorgen dat je de leerling naar de juiste uitstroombestemming leidt.

Nicole Zewald

Het in kaart brengen van de opbrengsten was ontzettend tijdrovend

Toen ik hier kwam werken als adjunct-directeur was het al een poos geleden dat de laatste opbrengsten in kaart waren gebracht. We wilden de slag van opbrengstgericht werken beter gaan maken, verdiepender, want kwalitatief goed onderwijs vinden we namelijk heel belangrijk. Aan ons de taak om meer te gaan meten, want: meten is weten. Er moest veel in kaart gebracht worden, wat toch lastig bleek in Excel-bestanden. Het was veel handmatig tellen en ontzettend tijdrovend. 

TRIPS is de perfecte oplossing

Op een bijeenkomst georganiseerd door Gespecialiseerd Onderwijs kwamen we in aanraking met TRIPS. Tijdens de bijeenkomst werden de mogelijkheden van TRIPS getoond en onze IB’er en ik waren direct enthousiast. Wij zagen meteen hoeveel makkelijker dat was en hoeveel tijd het ons zou besparen. Naast tijdwinst biedt het ook verdiepende data. Dat is belangrijk want de leerling staat centraal en de data moet ons informatie geven hoe het gaat met de leerling. 

Data maakte onze leraren zelfverzekerder: “die groei kunnen we wél maken!”

We brengen op De Groote Aard twee keer per jaar de opbrengsten in kaart om tijdig ons onderwijs te kunnen bijsturen. Onze leerlingen volgen een gepland aanbod en je wil op tijd inzicht hebben om te kijken of het nog passend is. In eerste instantie waren de leraren wat huiverig om het individuele kind uit het oog te verliezen, maar na de eerste groepsbesprekingen bleek al snel dat er oog is voor het individu, maar ook voor ontwikkeling en groei op de doelen. 

We hebben nu met TRIPS bijna 2 rondes opbrengsten in kaart gebracht, februari 2021 en juni 2021. Daaruit blijkt dat leerlingen de beoogde groei wel halen en daar waar dit niet gelukt is kunnen we in TRIPS heel nauwkeurig zien wat daar de oorzaak van is. Het gesprek daarover met leerkrachten is belangrijk. Data ophalen is één, het duiden van de data is een belangrijke vervolgstap. Leerkrachten zijn enthousiast en hebben inzicht in het hoe en waarom. Het geeft grip en leerkrachten zien het steeds meer als middel om het onderwijs bij te sturen. Ik krijg nu de vraag: “kun je me de gegevens al laten zien? Ik weet zeker dat ze gegroeid zijn!”

Het is leuk om met TRIPS bij te sturen

Nu het MT met TRIPS gestart is, vragen de leraren al naar eigen inlogcodes om zelf ook op elk moment te kunnen kijken naar de data. Door nog meer grip op de data en hierin ook regie te hebben, wordt het voor leraren echt leuk om het onderwijs data-ondersteund bij te sturen. Het duiden van cijfers is erg handig, maar waar we vooral blij mee zijn, is dat wij nu veel beter inzicht hebben in welke interventies op onze school en voor onze leerlingen effect hebben. In de toekomst zouden we nog meer gebruik willen maken van TRIPS en hopen we niet meer alle losse systemen in stand te hoeven houden. 

TRIPS denkt mee en biedt maatwerk voor elke school

TRIPS biedt veel maatwerk op schoolniveau en werkt niet met vast format. Dat is vooral voor ons heel fijn als kleine school. Het invoeren van TRIPS ging goed en hebben we als zeer positief ervaren. Onze taal- en rekencoördinator houdt nu zelfs een bestandje bij met vragen die zij hebben over TRIPS en hoe dingen beter ingericht zouden kunnen worden. TRIPS is hier heel makkelijk in en past vervolgens ontzettend veel voor je aan! Iedereen is altijd goed bereikbaar en meedenkend. Dat TRIPS bij ons iets later werd opgeleverd voelde dan ook eigenlijk niet als een probleem. Als je belt dan krijg je geen hulpdesk aan de lijn, maar meteen de persoon die er over gaat. Dat voelt echt als een goede service!

Inmiddels heb ik TRIPS al aangeraden bij collega scholen in het speciaal onderwijs. Ik heb schermafbeeldingen van TRIPS met hen gedeeld om te laten zien hoe makkelijk we nu ons onderwijs inzichtelijk kunnen maken. De scholen met wie ik dit gedeeld heb waren al erg enthousiast!

Wie is Nicole Zewald?

Nicole Zewald is haar loopbaan gestart als leraar en intern-begeleider in het speciaal onderwijs. Nu is zij al anderhalf jaar adjunct-directeur van de Groote Aard, een kleine SO VSO school in de Kempen.   .

De Groote Aard
Linkedin pagina

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk