Werkwijze2019-10-18T11:42:12+00:00

De TRIPS-werkwijze

Bedacht met docenten, voor docenten

De docent staat centraal

Docenten staan aan het roer van hun eigen ontwikkeling. Ze ontdekken zelf op welke punten ze het best kunnen doorontwikkelen en spelen een pro-actieve rol in de gesprekscyclus.

Kwaliteitszorg docenten school

Docenten aan het roer van hun eigen ontwikkeling

Ze ontdekken zelf op welke punten ze het best kunnen doorontwikkelen en spelen een pro-actieve rol in de gesprekscyclus. Aan de slag op basis van intrinsieke motivatie, niet alleen omdat het moet. Plus, ze houden meer tijd over om te doen wat ze gelukkig maakt: voor de klas staan.

Meer over docent gestuurde ontwikkeling    >

Team- en schoolleiders spelen een coachende rol, dichtbij de docent

Meer persoonlijke communicatie, minder tijdsinspanning. De gesprekscyclus wordt makkelijker en constructiever; afspraken worden echt sámen gemaakt en fungeren als bouwstenen in de ontwikkelreis van de docent.

Meer over de coachende rol    >

Gebruikerservaring procesverhaal
Kwaliteitszorg schoolbeleid

Beleidsmedewerkers sturen gericht op kwaliteit

Meer zekerheid van goede adviesgeving door blind te vertrouwen data. Korte communicatielijnen en in het algemeen een grote efficiëntieslag in het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en evalueren van het school- en HR beleid.

Meer over gericht sturen    >

De directie realiseert een groei van onderwijskwaliteit- en resultaat

Samen met alle medewerkers werken volgens een sterke visie waarin docentontwikkeling centraal staat. Dagelijks inzicht in het werkelijke effect van het gevoerde beleid. Onze webapplicatie verzamelt onderwijsresultaten, feedback van leerlingen, feedback van collega’s en zelfreflectie en maakt hier een overzichtelijk, waarheidsgetrouw en toepasbaar geheel van, op basis van kunstmatige intelligentie. We bieden niet alleen de juiste tool; onze coaches creëren draagvlak in de hele organisatie en wij zorgen er persoonlijk voor dat de werkwijze succesvol integreert in de huidige schoolcultuur.

Meer over zichtbare ontwikkeling    >

Kwaliteitszorg directie school

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk