Audits2021-02-22T11:03:33+00:00

Audits uitvoeren met digitale kwaliteitskaarten

Audits

Met Audits krijgen bestuurders grip op de kwaliteit op hun scholen. Auditoren en zelfevaluatoren kunnen digitale onderzoekskaders en eigen ambities gemakkelijk invullen en samen evalueren.

Onze visie

Kwalitatief goed onderwijs is het resultaat van eigen inspanningen om de goede dingen op een goede manier te doen en te blijven doen. Het is dus niet een kwestie van geluk hebben bij een externe beoordeling door de inspectie, maar juist het gevolg van systematisch, planmatig en intentioneel handelen op basis van gedeelde en gezamenlijk gedragen opvattingen. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om regelmatig samen uitgebreid te reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan.

Audits werkwijze

Wat is Audits?

Audits is in samenwerking met oud inspecteur Hans van Riel ontwikkeld om besturen en scholen te ondersteunen in het reflecteren op de kwaliteit van het onderwijs. TRIPS heeft als enige in het onderwijs in Nederland audits gevangen in digitale kwaliteitskaarten! Je hebt met Audits als bestuur altijd direct inzicht in de sterke punten en groeimogelijkheden van al jouw scholen, zowel apart als alle scholen samen in één overzicht. Dit biedt de mogelijkheid doelgericht van elkaar te leren en zo samen het onderwijs naar een hoger niveau te trekken.

Zelfevaluatoren en auditoren

Digitale kwaliteitskaarten worden door het bestuur eenvoudig uitgezet. Ze bevatten niet alleen de verplichte punten vanuit het inspectiekader, maar ook de schoolspecifiekepunten die passen bij de eigen ambities. De kwaliteitskaarten worden ingevuld door twee typen beoordelaars: de auditoren en de zelfevaluatoren. Doordat zij beiden naar dezelfde punten kijken, ontstaat een eerlijk beeld en een inhoudelijk gesprek. Een voordeel hiervan is dat niet alleen de geobserveerde school leert van de auditoren, ook auditoren steken hier veel van op! De auditoren en zelfevaluatoren werken samen in één systeem aan de kwaliteitskaarten die zijn uitgezet. Hierbij is het ook mogelijk om eigen linkjes of documenten toe te voegen zodat het een compleet document wordt waarin alles geborgd is.

Eenvoudig en snel starten!

Audits kan los aangeschaft worden bij TRIPS of in combinatie met Explore en, Guide en Quest. Met Audits van TRIPS kan je als bestuur eenvoudig en snel van start! Wanneer je hebt besloten niet zonder Audits door te willen, kan je binnen één week al je eerste digitale kwaliteitskaarten invullen!

Het proces van Audits

Het hele proces van het uitzetten, invullen en analyseren van de digitale kwaliteitskaarten in Audits gebeurt binnen TRIPS. Alles kan online, wanneer jou dat het beste uitkomt. Hieronder worden de zes stappen kort beschreven, zo kun je zelf zien hoe gemakkelijk het is!

1. Uitzetten 

De kwaliteitsmedewerker kiest eerst de onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de audit. Elke kwaliteitskaart heeft een eigen onderwerp. De kwaliteitsmedewerker kan bij elke kaart vragen verwijderen of nieuwe toevoegen. Als de kaarten naar wens zijn, kiest de kwaliteitsmedewerker  de auditor(en) en zelfevaluator(en) per school voor deze audit.

2. Start

TRIPS stuurt automatisch een uitnodiging voor de audit naar de  auditor(en) en zelfevaluator(en). Vanuit deze mail kunnen zij inloggen in het systeem en eventueel nog extra auditoren of zelfevaluatoren toevoegen.

3. Invullen

De auditor(en) en zelfevaluator(en) vullen de kwaliteitskaarten online in, dit kunnen ze tegelijkertijd doen of op afzonderlijke momenten. Wanneer de kaarten door beide partijen ingevuld zijn, sluit de auditor dit deel van de audit af. TRIPS berekent vervolgens de totaal score per categorie. 

4. Managementreactie

De zelfevaluator krijgt een melding dat hij of zij de managementreactie kan invullen. Hiermee kan een reactie gegeven worden op de bevindingen uit de audit. Als de zelfevaluator hier klaar mee is, krijgt de auditor een melding in zijn mail van TRIPS.

5. Controle

Aan de hand van de managementreactie van de zelfevaluator kan de auditor nog enkele aanpassingen in de normering doorvoeren. Daarna sluit de auditor de audit officieel af.

6. Audit afronden

TRIPS verplaatst de audit nu naar ‘afgeronde audits’ en stuurt een mail naar alle betrokkenen met de melding dat de audit is afgerond. Alle gegevens worden automatisch geaggregeerd en samengevoegd met andere relevante audits. Als bestuur bepaal je zelf welke punten belangrijk zijn en welke minder. De manier waarop de indicatoren bij elkaar opgeteld worden tot een eindoordeel kan naar wens ingesteld worden. Dit overzicht kan vervolgens gedownload worden als een pdf bestand, waarna alle partijen deze kunnen ondertekenen. De audit is nu volledig afgerond.

Audits resultaten

Vraag hier meer informatie aan over Audits

Laat hieronder je gegevens achter, dan sturen wij je extra informatie in de mail.

    Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

    Plan een adviesgesprek